Warsztaty

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Morskich w Darłowie usytuowane są przy ulicy Wyspiańskiego 15. Pomieszczenie szkoleniowo-dydaktyczne i socjalno-bytowe zajmują trzy budynki połączone ciągami komunikacyjnymi. Całkowita powierzchnia pomieszczeń wynosi 1146m2 z tego pomieszczenia szkoleniowo-dydaktyczne obejmują 933m2.

W warsztatach szkolnych naukę pobierają uczniowie Technikum Morskiego w zawodach morskich: technik mechanik okrętowy oraz technik nawigator morski.

Zajęcia w warsztatach szkolnych prowadzone są na jedną lub dwie zmiany, rozpoczynają się o godzinie 800 lub 1200 i trwają cztery, pięć godzin. W czasie zajęć przewidziana jest dwudziestopięciominutowa przerwa na śniadanie.

W warsztatach znajdują się następujące pracownie:

  • obróbki ręcznej,
  • obróbki mechanicznej,
  • elektrotechniki i elektroniki okrętowej,
  • spawalnictwa,
  • remontów silników okrętowych,
  • szkutnicza;

ponadto znajdują się tu również:

  • multimedialna pracownia nawigacyjna,
  • laboratorium siłowni okrętowej,
  • sala wykładowa.

Pracownia obróbki ręcznej wyposażona jest w sprzęt potrzebny do nauki ślusarstwa, obsługi elektronarzędzi oraz pomiarów warsztatowych. Znajduje się tu osiem stanowisk szkoleniowych wyposażonych w narzędzia ślusarskie, elektronarzędzia oraz przyrządy pomiarowe.

W pracowni spawalnictwa natomiast są dwa stanowiska do spawania elektrycznego elektrodą otuloną, jedno stanowisko do spawania elektrycznego
w osłonie gazów metodą TIG i MIG oraz dwa stanowiska do spawania gazowego. Znajdują się tutaj również piła elektryczna ramowa, zaginarka, szlifierka ostrzałka, wiertarka stołowa i elektronarzędzia.

W pracowni obróbki mechanicznej przy ośmiu stanowiskach realizuje się program obejmujący naukę tokarstwa, frezowania, szlifowania metali oraz przeglądów, remontów i napraw obrabiarek. Znajdują się tutaj również szlifierka ostrzałka, wiertarka stołowa i elektronarzędzia.

W pracowni remontów silników okrętowych znajduje się sześć okrętowych silników spalinowych oraz pełna baza dydaktyczna pozwalająca realizować program nauczania z remontów i eksploatacji siłowni okrętowych operacji monterskich oraz konserwacji statku.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki okrętowej wyposażona jest w narzędzia elektromonterskie, liczne pomoce naukowe oraz urządzenia i podzespoły elektryczne. Uczniowie zapoznają się tu z obsługą akumulatorów rozruchowych, przeprowadzają konserwację i naprawę narzędzi i elektronarzędzi, zarabiają końcówki przewodów, demontują i naprawiają oprawy oświetleniowe, gniazda stykowe i włączniki.

W pracowni szkutniczej znajdują się trzy łodzie żaglowe i dwie wiosłowo-żaglowe oraz jedna łódź wiosłowa. Uczniowie odbywają tu programowe zajęcia szkoleniowe oraz kursy żeglarskie. Na zajęciach uczniowie konserwują łodzie oraz ich osprzęt, wykonują prace malarskie i linowe. Odbywają również rejsy szkoleniowe po Morzu Bałtyckim na szkolnym jachcie Sekstant.

Multimedialna pracownia nawigacyjna wyposażona jest w osiem stanowisk komputerowych z oprogramowaniem nawigacyjnym oraz sześć stołów do pracy na mapach. Liczne pomoce dydaktyczne pozwalają na realizacje zagadnień związanych z nawigacją, przewozami morskimi, budową i teorią okrętu, eksploatacją statku oraz informatyką w transporcie morskim.

Laboratorium siłowni okrętowej wyposażone jest w okrętowy silnik spalinowy z zainstalowanym hamulcem wodnym i panelem pomiaru zużycia paliwa, pozwalającym na naukę obsługi silnika podczas pracy i pełną diagnostykę silnika okrętowego. Znajdują się tutaj również wirówka paliwa, zbiorniki rozchodowe i ściekowe paliwa, stanowisko do kontroli wtryskiwaczy oraz liczne schematy i pomoce naukowe. Naukę pobierają uczniowie klas najstarszych zapoznając się z obsługą oraz diagnostyką silnika okrętowego.

Sala wykładowa wyposażona w komputer z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny a także sześć stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem do nauki rysunku technicznego maszynowego a także pomoce naukowe do realizacji zagadnień związanych z budową i zasadą działania oraz eksploatacją maszyn i urządzeń okrętowych.

Kontakt:
Warsztaty szkolne
ul. Wyspiańskiego 15
tel. +48 793 915 959

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content