ABSOLWENCI, którzy złożyli deklarację przystąpienia do MATURY 2022 !!!

Przypominamy, że brak wniesienia opłaty za egzamin do 7 marca br. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia w 2022 r. do egzaminu z przedmiotu (przedmiotów), za który absolwent był zobowiązany dokonać opłaty. Zgodnie z Sekcją 20. pkt 7 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022. dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r, a kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content