Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE INTERNATU NA CELE NOCLEGOWE

Zespół Szkół Morskich w Darłowie zaprasza do składania ofert na wynajem internatu szkolnego na cele noclegowe w okresie wakacji (Lipiec, Sierpień) 2019 roku. (...   Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych, pracowni języka obcego oraz pracowni technicznej i materiałoznawstwa w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

Informacja z otwarcia dostawa sprzętu ZSM RPO 2 Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ZSM RPO 2

Uwaga

Prosimy o pilny kontakt absolwentów, przystępujących do egzaminu maturalnego 2019, którzy powinni, a nie uregulowali opłaty, bądź nie przesłali do OKE oryginału dowodu wpłaty.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Dostawy wyposażenia oraz wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 dotyczących przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych, pracowni języka obcego oraz pracowni technicznej i materiałoznawstwa w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 517039-N-2019 Data: 21/02/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół Morskich w Darłowie, Krajowy numer identyfikacyjny...   Czytaj więcej

Informacja o przetargu nieograniczonym w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

Ogłoszenie nr 517039-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. Zespół Szkół Morskich w Darłowie: Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych, pracowni języka obcego oraz pracowni technicznej i materiałoznawstwa...   Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w ramach „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość”

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań w ramach projektu „Kwalifikacje...   Czytaj więcej

Komisja zdrowia

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA WYZNACZAM NA 6 GRUDNIA 2018 r. NA GODZINĘ 13:00. WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ DO DNIA 5 XII DO GODZINY 15:00. PRZYPOMINAM, ŻE...   Czytaj więcej

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content