Losy Absolwentów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Zachęcamy absolwentów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie do dzielenia się z nami swoimi wspomnieniami z czasów szkolnych oraz doświadczeniami zawodowymi. Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie na podany adres mailowy: zsm.studio-projekt@o2.pl krótkich filmów, które następnie umieścimy na szkolnym fb oraz stronie internetowej szkoły. Zalecane parametry: minimum – 720p (HD), maximum 1080p (FHD).  Jednocześnie informujemy autorów filmów o  wymogu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie. Wszelkie pytania proszę kierować na w/w adres mailowy.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content