AKTYWNA KWARANTANNA MORSAKÓW KONKURS DLA KLAS ZSM W DARŁOWIE

Kochani, wszyscy za sobą tęsknimy. Od marca nie uczęszczacie do szkoły, ale co Wy w tym czasie robiliście? Jak spędzaliście ten czas? Rozwijaliście swoje hobby? Uprawialiście sport? Udzielaliście się charytatywnie jako wolontariusze? A może robiliście jakieś doświadczenia lub nabyliście nowych umiejętności….?
Dyrekcja wraz z Samorządem Uczniowskim ogłasza dla Waszych klas konkurs na najciekawszy kolaż pt. „AKTYWNA KWARANTANNA MORSAKÓW”!!!

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na kolaż pt. „AKTYWNA KWARANTANNA MORSAKÓW”
2. Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE
3. Konkurs trwa począwszy od godz. 0:01 20 maja 2020 roku do 7 czerwca 2020 r. do godz. 0:00.
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, postaw prozdrowotnych wśród uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz integracja zespołów klasowych.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział klasy ZSM w Darłowie.
2. Do konkursu mogą być zgłoszone kolaże, które spełniają łącznie następujące warunki:
a. są przeznaczone do publikacji w Internecie,
b. zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu,
c. dotyczą ludzi z ZSM w Darłowie.
3. Każda klasa może zgłosić maksymalnie 2 różne kolaże.
4. Tematyka jest dowolna. Kolaż musi mieć pozytywne przesłanie, nie może wywoływać strachu, paniki i wszelkich innych negatywnych skojarzeń.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Na adres poczty elektronicznej adrianastaniszewska@zsm.darlowo.pl
2. Zgłaszający ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem kolażu.
3. Kolaże będą opublikowane na stronie www.zsm.darlowo.pl oraz na szkolnym facebook.
V. OCENA
1. Nadesłane kolaże poddane zostaną ocenie przez komisję konkursową powołaną do tego celu przez organizatora.
2. Ocenie będzie podlegać:
a. kreatywność klasy
b. ilość zaangażowanych uczniów (%)
c. zaangażowanie wychowawców
d. wykonanie
VI. NAGRODY
1. 1. MIEJSCE – zwycięska klasa otrzyma „1 DZIEŃ INTEGRACJI POZA SZKOŁĄ”, np. paintball z ogniskiem.
2. Klasa z wyróżnieniem otrzyma „1 DZIEŃ INTEGRACJI NA TERENIE SZKOŁY”, np. grill na terenie szkoły.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content