Konsultacje w Zespole Szkół Morskich w Darłowie

– zgodne z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół

 • Od 1 czerwca br. wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach na terenie ZSM.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Napisz do nauczyciela na Librus, przynajmniej 2 dni wcześniej, że chcesz przyjść na konsultacje. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans 2 m, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeśli jesteś niepełnoletni, rodzice zobowiązani są wypełnić zgodę na Twój udział w zajęciach.

Nauczycielu,

 • Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe (do 12 osób)  z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
  i podręczników.
 • Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 • Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 • Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
 • Od uczniów niepełnoletnich pobierz zgodę rodzica.

Harmonogram konsultacji:

2 czerwca 2020r.

9 czerwca 2020r.

16 czerwca 2020r.

22 czerwca 2020r.

W godzinach 16:00- 17:15

Pobierz – Zgoda rodzica na konsultacje dla ucznia niepełnoletniego

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content