Rekrutacja 2020

Od 11 maja rusza rekrutacja do klas 1 szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas 8 będą mogli złożyć wnioski do szkół. Zespół Szkół Morskich jak co roku przygotował bogatą ofertę edukacyjną. Od pierwszego września zmieni się także struktura szkoły prócz technikum w skład Zespołu wejdzie liceum i branżowa szkoła 1 stopnia.
Szkoła Morska w Darłowie to najstarsza szkoła tego typu w Polsce, od dziesięcioleci absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Szkoła to także wiele tradycji mundur i statek szkolny to symbole przywiązania do morskich ideałów. Technikum Morskie kształci młodzież w czterech zawodach tj. technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik logistyk i technik hotelarstwa. Wszystkie zawody zostały wskazane przez ministra edukacji narodowej jako zawody istotne dla rynku pracy. Nauka w technikum trwa 5 lat, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uczniowie zdają w czwartej klasie, a w klasie piątej zdobywają dodatkowe kwalifikacje tj. uprawnienia spawacza (mechanicy), kurs obsługi wózków widłowych (logistycy), kurs kelner barman (hotelarze), kurs ARPA i GMDSS (nawigatorzy).
Utworzenie przy szkole liceum umożliwi młodzieży, która swojej przyszłości nie wiąże ze zdobywaniem zawodu podjęcie nauki w szkole w Darłowie. W ofercie znajdą się klasy humanistyczno-medialna, klasa przyrodnicza i nowość klasa żeglarska (klasa mundurowa). Uczniowie będą mogli rozszerzać wiedzę z wybranych przez siebie przedmiotów, a dodatkowo będą mogli brać udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych od lat proponowanych w morskiej.
Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia umożliwia uczniom naukę w klasie wielozawodowej. Młodzież może zdobyć kwalifikacje w zawodach takich jak hydraulik, mechanik pojazdów, elektryk, fryzjer, kucharz, stolarz, Wszystkie zawody są bardzo atrakcyjne na rynku pracy i gwarantują absolwentom zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
W szkole realizowanych jest wiele projektów unijnych w tym projekt „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość.” dzięki któremu uczniowie mogą zdobyć nowe kwalifikacje w tym ukończyć kurs prawa jazdy kat. B, kurs kelner-barman, kurs elektryczny, kurs nurka, kurs spawacza i kurs obsługi wózków widłowych. Uczniowie od kilku lat mają możliwość prócz praktyk zawodowych brać udział w płatnych stażach u pracodawców i stażach realizowanych w Hiszpanii, Portugalii. Dodatkowo uczniowie mogą zdobyć uprawnienia żeglarskie, motorowodne, uprawnienia nurka 1 klasy, a także od 2020 roku uprawnienia ratownika wodnego. Dumą szkoły jest Kompania Honorowa, która w tym roku brała udział w Wielkim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zespół Szkół Morskich posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, która pozwala realizować szkolenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Szkołą posiada pracownie symulatorów nawigacyjnych, pracownie symulatorów mechanicznych, pracownie łączności GMDSS, pracownie hotelarskie, logistyczne i językowe. Praktyki uczniowie odbywają na statku szkolnym Franek.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły na stronie internetowej www.zsm.darlowo.pl, szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 943142426. Wiele informacji znajdą Państwo na naszym profilu facebookowym. W związku z pandemią nabór do szkoły prowadzony będzie w formie elektronicznej.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content