Uwaga maturzyści!

Przypominamy na Librusie i na stronie internetowej znajdują się:
– harmonogram egzaminu maturalnego
– listy zdających ( z przedmiotów gdzie zdający zdają w różnych salach)
– procedury postępowania podczas egzaminu
– wykaz przyborów ( Przypominamy zdający przynoszą swoje przybory szkoła zapewnia tylko tablice matematyczne)
– każdy zdający może mieć przy sobie małą butelkę wody.
PRZYPOMINAMY ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN O WYZNACZONYCH GODZIANCH (PROCEDURY) NA TERENIE SZKOŁY ZDAJĄCY BEZWZGLĘDNIE ZAKRYWAJĄ USTA I NOS. W SYTUACJI, KIEDY ZDAJĄCY NIE MOŻER ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMIN (CHOROBA ITP.) NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU ZGŁASZA SPRWĘ DYREKTOROWI SZKOŁY, SKŁADA PISEMNY WNIOSEK (ZAŁ NR.6) I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NP. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE TEL DO SZKOŁY 943142426.

WNIOSEK ZDAJĄCEGO / RODZICA ZDAJĄCEGO O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

KOMUNIKTA DYREKTORA CKE O PRZYBORACH POMOCNICZYCH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW MATUIRALNEGO I ZAWODOWEGO

HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE  – 2021

 1. Matematyka-poziom-rozszerzony
 2. Matematyka poziom podstawowy
 3. Matematyka podstawowy LO
 4. Język polski poziom podstawowy
 5. Język polski podstawowy LO
 6. Język polski rozszerzony LO
 7. Język angielski poziom rozszerzony
 8. Język angielski poziom podstawowy
 9. Język angielski rozszerzony LO
 10. Język angielski podstawowy LO
 11. Historia rozszerzony LO
 12. Geografia poziom rozszerzony

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content