Technik nawigator morski – nowość, klasa Straży Granicznej

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Klasa Straży Granicznej w zawodzie technik nawigator morski. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. W trakcie zajęć zapoznają się z historią, strukturą i funkcjonowaniem formacji. W czasie całego cyklu szkolenia planowana jest organizacja kursów dla młodzieży między innymi kursu motorowodnego, kursu samoobrony, czy zajęć strzeleckich. Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone pod kątem egzaminów sprawnościowych SG. Uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach do ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
Absolwent, który ukończy naukę w klasie Straży Granicznej będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik nawigator morski, uzyskania świadectwa marynarza wachtowego. Uczniowie otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów. Uczniowie w trakcie nauki będą przygotowywani do przejścia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Straży Granicznej.

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na statku szkolnym, uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, zdobywają patent żeglarza. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale pokładowym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik nawigator morski powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 – pełnienia wacht morskich i portowych na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym
(w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej)
– pełnienia wacht morskich i portowych na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
(w żegludze krajowej)
– planowania podróży statku w żegludze krajowej
– prowadzenia nawigacji i manewrowania statkiem w żegludze krajowej
– planowania i przeprowadzania operacji przeładunkowych oraz mocowania ładunków na statku
– kontrolowania oraz utrzymywania wymaganych warunków w pomieszczeniach ładunkowych statku
– prowadzenia obliczeń stateczności i wytrzymałości;
– realizowania przewozów pasażerskich zgodnie z obowiązującymi procedurami
– prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z nawigacją, postojem w porcie, przewozem ładunków i eksploatacją statku oraz wypadkami morskimi
– planowania wydatków i zaopatrzenia statku oraz sporządzania zamówień i rozliczeń finansowych
– kierowania załogą statku
– wykonywania i nadzorowania prac pokładowych oraz konserwacji urządzeń i wyposażenia pokładowego
– planowania prac remontowych na statku.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content