Informacje o szkole

Technikum Morskie
Szkoła ponad podstawowa, w której cykl kształcenia zawodowego trwa pięć lat. Uczniowie podejmujący kształcenie w Technikum Morskim zdobywają kwalifikacje zawodowe w zawodach Technik Nawigator Morski, Technik Mechanik Okrętowy, Technik Logistyk i Technik Hotelarstwa. Wszyscy uczniowie noszą mundury, które są od lat wizytówką placówki.
Szkoła od lat współpracuje z lokalnymi pracodawcami, w organizacji staży i praktyk zawodowych. W związku z mundurowymi tradycjami współpracujemy także ze Strażą Graniczną i Wojskiem w tym z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i Morskim Odziałem Straży Granicznej w Gdański. Szkoła prowadzi współpracę z uczelniami w tym Akademią Morską w Szczecinie, Akademią Pomorską czy z Politechniką Koszalińską. Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną w tym pracownie symulatorów i łączności, pracownie hotelarskie i wyposażone w nowoczesne programy pracownie logistyczne.
Lata doświadczeń sprawiają, że na rynek pracy trafiają doskonale przygotowani absolwenci.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content