Kierunki kształcenia

TECHNIKUM MORSKIE

pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej

O przyjęcie do Technikum Morskiego mogą ubiegać się absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. Podanie z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres szkoły. Kandydaci do Technikum Morskiego przystępują do bezpłatnego badania wstępnego u lekarza medycyny pracy w Darłowie na podstawie skierowania wydanego przez ZSM. Na badania należy zgłaszać się z kartą zdrowia. W Zespole Szkół Morskich obowiązuje umundurowanie.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content