Wariant akademicki

WARIANT AKADEMICKI

W czasie nauki uczniowie będą brali udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców  Morskiego Ośrodka Szkolenia Akademii Morskiej w Szczecinie,  młodzież będzie mogła zdobywać wiedzę i umiejętności dzięki korzystaniu z najnowocześniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka. Dodatkowo szkoła będzie ściśle współpracować z Akademią w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i realizacji praktyk morskich. Uczniowie będą odbywali praktyki u zewnętrznych armatorów. Każdy uczeń będzie mógł zdobyć uprawnienia żeglarskie i motorowodne. Językiem obcym wiodącym (rozszerzonym) w tej klasie będzie język angielski dodatkowo uczniowie będą mogli wybrać język niemiecki lub hiszpański. Dodatkowo uczniowie otrzymają bezpłatnie mundury.

Uczniowie Zespołu Szkół Morskich w zawodzie technik nawigator morski od lat uzyskują najlepsze wyniki zarówno w zakresie egzaminu maturalnego (w roku szkolnym 100%), uzyskujemy także najlepsze wyniki w zakresie egzaminu zawodowego w 2015 roku 90% co dało najlepszy wynik w kraju, 2016-86%

Dodatkowym atutem dla kandydatów do klasy akademickiej jest fakt, że absolwenci po ukończeniu szkoły uzyskają  dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na wydział nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie.

BEZPŁATNE MUNDURY

JĘZYK ROZSZERZONY – JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYKI DODATKOWE – JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK NIEMIECKI

DODATKOWE KURSY – NP. KURS SPAWACZA, KURS ŻEGLARSKI, KURS MOTOROWODNY

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content