11 LISTOPADA – WYNIKI KONKURSÓW

Z okazji święta odzyskania niepodległości w szkole zostało przeprowadzonych kilka konkursów.

1) Pierwszy konkurs polegał na stworzeniu plakatu o tematyce patriotycznej. Prace można było zgłaszać w dwóch kategoriach: indywidualna i grupowa. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Jednak zwyciężyć mogła tylko jedna praca: a) w kategorii praca indywidualna – Bartłomiej Konieczny z klasy IIIA
b) w kategorii praca grupowa – klasa I H
Wygrani otrzymują bilety zwalniające z pisania kartkówki.

2) Drugi konkurs składał się z dwóch etapów i miał wyłonić klasę, która w nagrodę otrzyma dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Pierwszy etap konkursu polegał na przygotowaniu przez wszystkich uczniów kotylionów. Do drugiego etapu przeszły klasy, w których każdy uczeń posiadał tego dnia biało – czerwony kotylion. W ten sposób do drugiego etapu, czyli testu wiedzy na temat odzyskania niepodległości, zakwalifikowało się 8 klas. Wśród nich najwięcej dobrych odpowiedzi udzieliła klasa IIA i tym samym zajęła pierwsze miejsce w całym konkursie. Kolejne miejsca zajęły klasy IIH i IIIL. Zgodnie z założeniami konkursu klasa IIA otrzymuje w nagrodę dzień wolny od zajęć, zaś klasy IIH i IIIL otrzymują bilet zwalniający z kartkówki.

Wszystkim wygranym gratulujemy! Nagrody czekają w sekretariacie. Osoby występujące w konkursie indywidualnie odbierają nagrodę osobiście, zaś nagrody dla zespołu klasowego odbiera plutonowy.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content