„Anioł na Laponię”

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Morskich w Darłowie.
2. Koordynatorami konkursu są p. Dominika Lesner , p. Agnieszka Lupke
3. Konkurs rozpoczyna się 20 listopada 2017r. i trwać będzie do 30 listopada 2017r. (informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada w dzienniku elektronicznym librus)
4.Cele konkursu:
pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
pobudzanie wyobraźni twórczej
spędzanie wspólnego czasu w gronie klasowym ( lekcja wychowawcza, wok)
5. Temat pracy konkursowej brzmi: „ Anioł na Laponię”’
6. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
7. Praca konkursowa ma mieć formę przestrzenną wykonaną w dowolnej technice i powinna być wykonana samodzielnie.
8. Każdy z uczniów może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.
9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa
1o. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
11. Autorzy zgadzają się na publikowanie przez organizatora zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
13. Wyróżnione prace zostaną wystawione na Darłowskiej Laponii i przekazane na aukcję
14. Prace prosimy dostarczać do p. Agnieszki Lupke sala nr 1.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content