Dzień języka niemieckiego „Der Tag der deutschen Sprache”

w Zespole Szkół Morskich w Darłowie
27 marca 2018 od 8:55 do 12:30 w sali 33
Przebieg:
godzina 8:55
– Otwarcie przez Dyrekcję oraz wysłuchanie audycji pt. „Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?” przygotowanej przez uczennice.
oraz wspólne zaśpiewanie piosenki „Herzlich willkommen” 
– Quiz dla drugich klas: DACH-Länder-Quiz (zespoły 3-osobowe)
godzina 9:55
– Portrety „Najsławniejsi Niemcy”. Uczniowie wykonują podobiznę znanej niemieckiej postaci, której zdjęcie otrzymają od prowadzących.. Technika pracy dowolna. Oceniana będzie pomysłowość, staranność i zaangażowanie uczniów w tworzenie plakatu.
zespoły 3-5-osobowe z klas pierwszych
godzina 10:45 – 12:30
Karaoke dla klas pierwszych i drugich. Uczniowie wykonują wcześniej wylosowane i nauczone piosenki w języku niemieckim. Jury będzie oceniać atrakcyjność wykonania oraz poprawność wymowy. Nie jest wymagane nauczenie się utworu na pamięć.
Nagrody: wszyscy uczniowie za udział i za zaangażowanie otrzymają oceny z języka niemieckiego oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
ORGANIZATORZY:
MAGDALENA LOKŚ I ADRIANA STANISZEWSKA

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content