Erasmus+ ” Compass- przez zagraniczne praktyki do europejskiego rynku pracy”

W październiku ruszyła rekrutacja do nowego projektu Erasmus+ ” Compass- przez zagraniczne praktyki do europejskiego rynku pracy”. W listopadzie kandydaci z klas 2 i 3 (technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik logistyk, technik hotelarz) przystąpili do egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego. Proces rekrutacji pozwolił wyłonić 33 szczęśliwców, którzy wiosną 2019r. na przełomie marca i kwietnia, wyjadą na zagraniczne praktyki do Hiszpanii (Sewilla, Grenada) i Portugalii (Braga).

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content