Rekrutacja 2018/2019

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

TERMINY:

22-26 CZERWCA DOSTARCZENIE DO SZKOŁY ŚWIADECTW I WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

6 LIPCA OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH INFORMACJA W SEKRETARIACIE SZKOŁY I POD NUMEREM TELEFONU 94 314 24 26

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE (BEZPŁATNE)

10 LIPCA BADANIE LEKARSKIE NA TERENIE SZKOŁY (KANDYDAT ZGŁASZA SIĘ Z KARTĄ ZDROWIA ODEBRANĄ Z GIMNAZJUM)

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 11:30

11 LIPCA BADANIE LEKARSKIE NA TERENIE SZKOŁY (KANDYDAT ZGŁASZA SIĘ Z KARTĄ ZDROWIA ODEBRANĄ Z GIMNAZJUM)

TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY I TECHNIK LOGISTYK OD GODZINY 8-11:30

12 LIPCA BADANIE LEKARSKIE NA TERENIE SZKOŁY (KANDYDAT ZGŁASZA SIĘ Z KARTĄ ZDROWIA ODEBRANĄ Z GIMNAZJUM)

TECHNIK LOGISTYK I TECHNIK HOTELARSTWA OD GODZINY 8-11:30

W PRZYPADKU KIEDY KANDYDAT NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE PROSIMY O PILNY KONTAKT ZE SZKOŁĄ.

POMIAR UMUNDUROWANIA NA TERENIE SZKOŁY

10 LIPCA OD GODZINY 8-12

12 LIPCA OD GODZINY 8-12

13 LIPCA OD GODZINY 8-12

UMUNDUROWANIE JEST BEZPŁATNE KANDYDAT WPŁACA ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 200 ZŁ, KTÓRA ZOSTANIE ZWRÓCONA W MIESIĄCU WRZEŚNIU.

TECHNIKUM MORSKIE

czteroletnie na podbudowie gimnazjum

O przyjęcie do Technikum Morskiego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
Podanie z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres szkoły.

Kandydaci do Technikum Morskiego przystępują do bezpłatnego badania wstępnego u lekarza medycyny pracy w Darłowie na podstawie skierowania wydanego przez ZSM.
Na badania należy zgłaszać się z kartą zdrowia.

W Zespole Szkół Morskich obowiązuje umundurowanie.

UWAGA! Od roku 2016 mundury są dla uczniów klas 1 BEZPŁATNE!

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE BEZPŁATNYCH MUNDURÓW

Opłata za internat wynosi 85 zł miesięcznie.
Śniadania i kolacje są przygotowywane przez uczniów we własnym zakresie (dostęp do kuchni internackiej). Obiady można wykupić w stołówce, mieszczącej się w internacie (prowadzonej przez ajenta) lub w położnej przy internacie lub szkole jadłodajni.

Przydatne linki:

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH + TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
POBIERZ PODANIE O PRZYDZIELENIE MIEJSCA W INTERNACIE
POBIERZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WAŻNE.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich