Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Zespole Szkół morskich w Darłowie

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Zespole Szkół morskich w Darłowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół morskich w Darłowie ul. Szpitalna 1, 76-150 Darłowo jest Dyrektor szkoły;
2) w Zespole Szkół Morskich w Darłowie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe izespolszolmorskich@gmail.com,  tel. 94 314 24 26;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Dyrektora Szkoły i Zespołu Szkół Morskich w Darłowie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
–  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
–  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
– wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów(wychowanków) realizacją procesu edukacyjnego oraz zawieraniem i realizacją umów;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content