Jubileusz 65-lecia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

13 października 2018 r. to data szczególna dla całej społeczności Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. To święto uczniów, absolwentów i pracowników szkoły. W tym dniu szkoła będzie obchodzić swój  jubileusz. 65 lat temu pierwsi uczniowie przekroczyli mury placówki.

Jubileusz skłania do refleksji i podsumowań. Chcąc zachować w trwałej pamięci to, co najważniejsze z kart szkoły, warto przytoczyć jej historię.

Historia szkoły jest bardzo bogata,  zaczęła się właściwie już w roku 1947. Wtedy to założono Gimnazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej w Darłowie. Jednak kres istnienia szkoły, która mimo wyraźnego profilu morskiego nie otrzymała tytułu „Szkoły Morskiej”, nastąpił już w 1950 roku.

Do idei założenia w Darłowie szkoły morskiej powrócono niebawem, bo już po trzech latach. W 1953 roku utworzono w Darłowie Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego. Pierwszym dyrektorem został Józef Nagórny. Grono pedagogiczne liczyło wówczas zaledwie trzech nauczycieli przy uczęszczających do szkoły 82 uczniach.

W 1955 roku ówczesny minister żeglugi uroczyście przekazał szkole specjalny kuter szkoleniowy o nazwie „Franek Zubrzycki”, który zbudowany został w  darłowskiej stoczni. W roku 1963 szkoła otrzymała nową jednostkę pływającą, która po wyremontowaniu i przystosowaniu do wymogów praktyki uczniowskiej otrzymała nazwę „Franek Zubrzycki II” i zastąpiła starą wysłużoną jednostkę szkoleniową.  „Franek Zubrzycki II”, który od 2017 roku pływa pod zmienioną nazwą „Franek”, nieprzerwanie służy uczniom do dnia dzisiejszego.

Od 1 września 1978 roku rozpoczął się nowy etap w dziejach szkoły. Powołano do życia Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego, w skład którego weszły Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego, Technikum Rybołówstwa Morskiego i Technikum Zawodowe dla Pracujących.

W roku 1996 Technikum Morskie rozszerzyło swoją działalność o profile: siłownie okrętowe i mechanizmy pomocnicze oraz budowa maszyn. Dwa lata później ogłoszono nabór na nowy kierunek: technik nawigator. W związku z tym wydarzeniem do Technikum Morskiego została przyjęta pierwsza w dziejach szkoły dziewczyna.

Wielkim sukcesem było  nadanie Zespołowi Szkół Morskich w Darłowie w 2001 roku certyfikatu jakości ISO 9001. Dokument ten potwierdza ważne miejsce darłowskiej placówki w polskim systemie oświaty, stanowi gwarancję szeroko pojętego profesjonalizmu kadry nauczycielskiej i wysokiego poziomu kształcenia.

W lutym 2018 roku utworzono w szkolnym internacie pracownię do nauki nawigacji i sterowania statkami, wyposażoną w najnowocześniejszy w Polsce symulator nawigacyjno – radarowy z systemem wizyjnym i łączności typu GMDSS.

W chwili obecnej w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie wchodzi Technikum Morskie oferujące naukę na kierunkach: technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy, technik hotelarstwa, technik logistyk.  Wraz z procesem odradzania się szkolnictwa zawodowego w Polsce oferta edukacyjna szkoły spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.

Od początku istnienia szkoła dobrze pełni swoją misję. To miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę wiele pokoleń mieszkańców Darłowa, ale i odległych regionów Polski.  Na przestrzeni lat mury szkoły opuściło kilka tysięcy absolwentów. Wielu z nich to marynarze, oficerowie i kapitanowie, pływający po  morzach i oceanach całego świata.

Przez 65 lat w Szkole Morskiej przekazywano wiedzę, naukę i wartości moralne tysiącom jej wychowanków. 13 października 2018 roku z okazji 65-lecia istnienia szkoły przyszedł czas na świętowanie. Na uroczystość jubileuszową serdecznie zapraszamy absolwentów, byłych pracowników oraz wszystkich miłośników szkoły. Program uroczystości zamieszczony jest na stronie szkoły: www.zsm.darlowo.pl

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content