Juvenes Translatores 2017

23 listopada 2017 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w międzynarodowym konkursie tłumaczeniowym Juvenes Translatores 2017 organizowanym przez
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Ogółem w konkursie wzięło udział 751 szkół z terenu Unii Europejskiej.
Liczba szkół wybranych z każdego państwa członkowskiego jest równa liczbie posłów danego państwa członkowskiego w Parlamencie Europejskim.Polskę reprezentowało 51 szkół.
Każde tłumaczenie zostanie ocenione przez zespół składający się z zawodowych tłumaczy i korektorów pracujących w DG ds. Tłumaczeń Pisemnych.
Zespół będzie stosował podobne kryteria, jakie stosuje się przy ocenie tłumaczeń sporządzanych w DG ds. Tłumaczeń Pisemnych, czyli: dokładność tłumaczenia , poprawność tekstu
(wybór wyrażeń i gramatyka) , umiejętność płynnego wyrażania się na piśmie oraz pomysłowość zastosowanych rozwiązań. Nazwiska 28 laureatów zostaną ogłoszone na początku lutego 2018 r.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content