Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018 – zmiany!

Klasy I – III Klasy IV
Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017 4.09.2017
Spotkanie z Rodzicami 20.09.2017

godz. 17.00

20.09.2017

godz.17.00

Święto Szkoły –  Ślubowanie klas I

Spotkanie z Rodzicami

30.09.2017 30.09.2017
Spotkanie z Rodzicami 15.11.2017 15.11.2017
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych 5.12.2017
Spotkanie z Rodzicami 6.12.2017

godz. 17.00

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 20.12.2017r.
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych 19.12.2017
Spotkanie z Rodzicami 20.12.2017

godz. 17.00

 
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017 23-31.12.2017
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 10.01.2018
Ferie zimowe 15-28.01.2018 15-28.01.2018
Spotkanie z Rodzicami 14.03.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-3.04.2018 29.03-3.04.2018
Ustalenie propozycji ocen końcoworocznych dla uczniów klas maturalnych 10.04.2018
Spotkanie z Rodzicami 11.04.2018
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.04.2018
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 27.04.2018
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych 5.06.2018
Spotkanie z Rodzicami 6.06.2018

godz. 17.00

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 20.06.2018
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22.06.2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

  • 13 października 2017r. za pracę w dniu 30.09.2017r.
  • 2 i 3 listopada 2017r.
  • 21 marca 2018r.
  • 30 kwietnia 2018r.
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r.              (egzamin maturalny z jęz. polskiego)
  • 7 maja 2018r.              (egzamin maturalny z matematyki)
  • 8 maja 2018r.              (egzamin maturalny z jęz. angielskiego)
  • 1 czerwca 2018r.

 

Pobierz w wersji elektronicznej.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content