Kurs motorowodny w Morskiej

Od 15 maja trwają zajęcia w ramach kursu motorowodnego, w którym biorą udział uczniowie klasy straży granicznej i klasy wojskowej.
Kurs rozpoczął się od zajęć teoretycznych, teraz uczniowie biorą udział w zajęciach praktycznych w trakcie  zajęć  uczestnicy trenują manewry w porcie – podejście do kei, manewry „na łączce” ( na zewnątrz portu): człowiek za burtą, podejście do boi, ślizg, ósemki. Kurs zakończy się egzaminem. Dla uczniów szkoły kurs jest bezpłatny.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content