Matura 2019

Egzamin maturalny rozpoczyna się 6 maja o godzinie 9:00. Przypominamy, że zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin o godzinie 8:00. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem OKE dotyczącym przyborów, które można wnieść na egzamin maturalny.

Wykaz przyborów na egzamin

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich