Modernizacja wyposażenia Zespołu Szkół Morskich

Morskich w Darłowie i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” , wpisującego się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego”. Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisał wicemarszałek Tomasz Sobieraj, Powiat Sławieński reprezentowali starosta sławieński Wojciech Wiśniowski i Łukasz Wasik członek zarządu. Głównym założeniem projektu jest modernizacja symulatora nawigacyjnego ECDIS, rozbudowa symulatora radarowo-nawigacyjnego o element stanowiska map elektronicznych Ntpro 500, a przede wszystkim zakup symulatora GMDSS z 8 stanowiskami treningowymi i stworzenie pracowni ratownictwa morskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 1,6 mln zł. Urząd Marszałkowski w ramach Programu Regionalnego pokryje aż 85% kosztów inwestycji. Będzie to ponad 1,3 mln zł.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content