PLAN MARZEC-KWIECIEŃ

21.03 DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY (DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH) PROSIMY O UCZNIÓW O POMOC PONIEWAŻ BĘDZIE DUŻO PRACY. CZĘŚĆ UCZNIÓW WEŹMIE UDZIAŁ W DNIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

29.03-3.04 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

10.04 USTALENIE PROPONOWANYCH OCEN KOŃCOWOROCZNYCH DLA KLAS 4.

11.04 SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS 4, POINFORMOWANIE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH (PRZYPOMINAM OCENA KOŃCOWOROCZNA NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA OD PROPONOWANEJ)

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 2 dni od spotkania wychowawcy klas z rodzicami.

2) wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych,

3) nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie 1dnia od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

25.04 KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RP

27.04 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS 4 GODZINA 12:00

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content