Ślubowanie klas pierwszych

5 października w Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, które jak co roku miało bardzo doniosły charakter. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem całej społeczności szkolnej do Kościoła, gdzie odbyła się msza święta w intencji pracowników i uczniów szkoły. O godzinie 10:00 na placu Kościuszki ponad 230 uczniów klas pierwszych złożyło ślubowanie i oficjalnie zostało przyjętych do grona morsaków. Pokaz musztry paradniej w wykonaniu kompanii honorowej był gwoździem programu. Po zakończeniu uroczystości odbył się grill i rodzice mieli możliwość spotkania się z nauczycielami. 🙂

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content