Święto Szkoły – fotorelacja

1 października ulice Darłowa pełne były uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Uczniowie klas pierwszych na rynku miejskim ślubowali dbać o dobre imię szkoły. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu ulicami miasta do Kościoła Mariackiego, gdzie odbyła się msza święta w intencji całej społeczności szkolnej. Punktualnie o 10 na płytę rynku wmaszerowali uczniowie i oficjalna część rozpoczęła się od meldunku prowadzącego uroczystość Jerzego Świątka. Następnie po wciągnięciu bandery na maszt i wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrali Starosta Sławieński Pan Wojciech Wiśniowski i Burmistrz Miasta Darłowa Pan Arkadiusz Klimowicz. Panowie życzyli pierwszoklasistom powodzenia i samych sukcesów. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Magdalena Miszke, która gorąco powitała uczniów i dziękowała za zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły. Następnie młodzież wyrecytowała tekst przysięgi i Pani dyrektor pasowała uczniów klas pierwszych. Jak co roku nie zabrakło defilady i pokazu musztry. Święto szkoły jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu roku szkolnego. Dziękujemy wszystkim pracownikom i uczniom za udział i godne reprezentowanie. Dziękujemy także wszystkim przyjaciołom szkoły, za to że byli z nami w tym wyjątkowym dniu.
Fot. K.Kaczor

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content