Uwaga

WSZYSCY UCZNIOWIE ZAANGAŻOWANI W ORGANIZACJĘ ŚWIĘTA SZKOŁY OTRZYMAJĄ POCHWAŁĘ DYREKTORA SZKOŁY. WSZYSCY UCZNIOWIE OBECNI NA ŚWIĘCIE SZKOŁY BĘDĄ ZWOLNIENI Z ODPOWIEDZI USTNYCH NA OCENĘ W DNIACH 4-7 PAŹDZIERNIKA (DRUCZKI ZWOLNIEŃ ROZDADZĄ WYCHOWAWCY)
UCZNIOWIE NIEOBECNI KTÓRYCH RODZICE NIE ZGŁOSILI NIEOBECNOŚCI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ LUB NIE POSIADAJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO OTRZYMUJĄ NAGANĘ DYREKTORA SZKOŁY, GODZINY Z SOBOTY SĄ GODZINAMI NIEOBECNYMI NIEUSPRAWIEDLIWIONYMI, NIEOBECNOŚĆ BĘDZIE MIAŁA WPŁYW NA OCENĘ Z ZACHOWANIA
WSZYSTKIM OBECNYM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content