„W podróży do epoki romantyzmu”

W dniach 18-22.02.2019 odbył się wewnątrzszkolny konkurs dla klas drugich noszący tytuł „W podróży do epoki romantyzmu”, który przygotowała i przeprowadziła p. Alicja Balcerzak. Przedmiotem konkursu było pięć konkurencji, w których mogli się sprawdzić nasi uczniowie: – test wiedzy o epoce – recytacja wybranego utworu romantyzmu – plakat tematyczny – fotografia stylizowana na omawianą epokę – rysunek bądź grafika przedstawiająca sytuację romantyczną. W komisji gościliśmy dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda p. Arkadiusza Sipa. Wicedyrektor p. Bogdan Balcerzak oceniając pracę uczniów również postanowił sprawdzić się w teście wiedzy o epoce 🙂 Wynik był satysfakcjonujący.  Celem konkursu było przybliżenie epoki Romantyzmu. Rozwijanie zainteresowań historyczno-literackich i poszerzenie wiadomości uczniów. Pobudzenie umiejętności przekazywania przez młodzież zapamiętanych faktów oraz rozumienie romantycznej rzeczywistości. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi po zakończeniu projektu polonistycznego, który obejmować będzie trzy epoki literackie: antyk, romantyzm i pozytywizm. 

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content