Warsztaty plutonowych

Dnia 23 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty plutonowych, których celem było poznanie potrzeb młodzieży jako mieszkańców w zakresie najważniejszych aspektów życia w powiecie sławieńskim, zidentyfikowanie kluczowych czynników skłaniających młodych ludzi do emigracji. Warsztat był elementem procesu uspołeczniania procesu opracowywania strategii ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content