Zbiórka Żywności

Ponad dwa miliony osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Dzięki Naszemu zaangażowaniu Banki Żywności będą mogły docierać do jeszcze większej grupy osób potrzebujących. Zbiórka Żywności z pozoru wydaje się łatwym zadaniem… Skuteczna praca naszych wolontariuszy ma realny wpływ na efekt zbiórki i polepszenie losów osób potrzebujących.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content