Zintegrowane kursy bezpieczeństwa morskiego dla uczniów szkoły morskiej.

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Darłowie biorą udział w kursach bezpieczeństwa morskiego. Ponad 100 osób w zawodach technik nawigator morski, technik mechanik okrętowy i chętni w zawodach technik hotelarstwa i technik logistyk zdobywa umiejętności i wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach statku. Ukończenie szkolenia pozwoli na podjęcie pracy na statkach morskich ,statkach rybackich, jachtach rekreacyjnych, promach pasażerskich. .Kurs polecany jest również żeglarzom, którzy chcą poszerzać swoja wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na morzu oraz pełnić funkcje oficerskie na żaglowcach. Dla uczniów szkoły kurs jest bezpłatny.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content