Daily Archives: 27 marca 2020

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Morskich w Darłowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

1.Postanowienia Ogólne 2.Zasady przekazywania informacji o sposobie i realizacji zadań. 3. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zdalnych metod nauczania. 4. Zasady oceniania i weryfikowania...   Czytaj więcej

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content