Rekrutacja 2022/2023

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Darłowie na rok szkolny 2022/2023

* podania składamy do 20 czerwca 2022r.


Przydatne linki:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY ZSM (plik *.pdf)
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
POBIERZ PODANIE O PRZYDZIELENIE MIEJSCA W INTERNACIE
POBIERZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
ZGODA NA BADANIA LEKARSKIE
OŚWIADCZENIE RODZICA DOT. PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
OPIS PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU (dla szkoły branżowej)
BAZA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE BEZPŁATNYCH MUNDURÓW
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD OBCOKRAJOWCÓW W PROCESIE REKRUTACJI – (DOKUMENT 1 I DOKUMENT 2)

Przed pobraniem miary na mundur należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na konto, numer : 43 8566 0003 0000 8963 2000 0110
w opisie : Imię nazwisko ucznia – wpłata na mundur. 
Zaliczka zostanie zwrócona we wrześniu na wskazane przez rodzica konto.


Opłata za internat wynosi 85 zł miesięcznie. Śniadania i kolacje są przygotowywane przez uczniów we własnym zakresie (dostęp do kuchni internackiej). Obiady można wykupić w stołówce, mieszczącej się w internacie (prowadzonej przez ajenta) lub w położnej przy szkole jadłodajni.

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

TECHNIKUM MORSKIE

pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej

O przyjęcie do Technikum Morskiego mogą ubiegać się absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. Podanie z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres szkoły. Kandydaci do Technikum Morskiego przystępują do bezpłatnego badania wstępnego u lekarza medycyny pracy w Darłowie na podstawie skierowania wydanego przez ZSM. Na badania należy zgłaszać się z kartą zdrowia. W Zespole Szkół Morskich obowiązuje umundurowanie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Opis planowanych klas w roku szkolnym 2022/2023

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content