Rekrutacja 2021/2022

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Darłowie na rok szkolny 2021/2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY ZSM (plik *.pdf)

UMUNDUROWANIE JEST BEZPŁATNE KANDYDAT WPŁACA ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 200 ZŁ, KTÓRA ZOSTANIE ZWRÓCONA W MIESIĄCU WRZEŚNIU.

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

TECHNIKUM MORSKIE

pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej

O przyjęcie do Technikum Morskiego mogą ubiegać się absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. Podanie z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres szkoły. Kandydaci do Technikum Morskiego przystępują do bezpłatnego badania wstępnego u lekarza medycyny pracy w Darłowie na podstawie skierowania wydanego przez ZSM. Na badania należy zgłaszać się z kartą zdrowia. W Zespole Szkół Morskich obowiązuje umundurowanie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Opis planowanych klas w roku szkolnym 2020/2021

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

UWAGA! Od roku 2016 mundury są dla uczniów klas 1 BEZPŁATNE !

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE BEZPŁATNYCH MUNDURÓW

Opłata za internat wynosi 85 zł miesięcznie. Śniadania i kolacje są przygotowywane przez uczniów we własnym zakresie (dostęp do kuchni internackiej). Obiady można wykupić w stołówce, mieszczącej się w internacie (prowadzonej przez ajenta) lub w położnej przy internacie lub szkole jadłodajni.

Przydatne linki:

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
POBIERZ PODANIE O PRZYDZIELENIE MIEJSCA W INTERNACIE
POBIERZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA BADANIA LEKARSKIE
ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU (dla szkoły branżowej)
BAZA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content