Historia Szkoły


Historia szkoły o profilu morskim w Darłowie zaczęła się właściwie już w roku 1947, kiedy to z inicjatywy kierownika działu społeczno – wychowawczego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu szczecińskim i za zgodą ministerstwa oświaty, założono Gimnazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej w Darłowie. Nowopowstałą szkołę nazwano imieniem Obrońców Westerplatte.

Pierwszym dyrektorem placówki został Ludwik Łakomy.
Od początku swojego istnienia szkoła posiadała własny hymn pt. „Westerplatte„,
skomponowany przez Alojzego Łazarka do słów napisanych przez ówczesnego dyrektora szkoły.
Kres istnienia szkoły, która mimo wyraźnego profilu morskiego nigdy nie otrzymała tytułu Szkoły Morskiej, położyło zarządzenie Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Szczecinie z dnia 15 lipca 1950 roku.

ZSRM Darłowo

Na mocy zarządzenia ministra żeglugi nr 172 z dnia 18 lipca 1953 roku,
utworzono bowiem Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego,
Ministra Żeglugi z siedzibą w Darłowie. Pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Nagórny, zaś kadra nauczycielska liczyła zaledwie trzech nauczycieli, przy uczęszczających na zajęcia 82 uczniach.
Miary trudności dopełniał jeszcze brak warsztatów szkolnych, co zmuszało uczniów do odbywania wszelakiego rodzaju praktyk w przetwórni, w warsztatach i na statkach PPiUR „KUTER”.

MT „Franek Zubrzycki”

11 maja 1955 ówczesny minister żeglugi uroczyście przekazał szkole specjalny kuter szkoleniowy o nazwie „Franek Zubrzycki”. .Był to statek zbudowany w stoczni darłowskiej. W roku 1966 ministerstwo żeglugi sprawiło szkole niezwykle miły prezent, przekazując jednostkę pływającą, która po wyremontowaniu i przystosowaniu do wymogów praktyki uczniowskiej otrzymała nazwę „Franek Zubrzycki II” i zastąpił starą wysłużoną jednostkę szkoleniową. MT „Franek Zubrzycki II” nieprzerwanie służy uczniom do dnia dzisiejszego.

ZSM Darłowo w latach 1970-1990

Od schyłku lat siedemdziesiątych aż do początku lat dziewięćdziesiątych Szkoła Morska w Darłowie stała się jedną z najbardziej popularnych placówek oświatowych szczebla średniego w całym kraju. Rocznie wpływało do sekretariatu szkoły około 3000 listów i podań z prośbą o przyjęcie, co w ostatecznym rozrachunku oznaczało, iż o jedno miejsce ubiegało się wówczas nawet do dwudziestu kandydatów.

Niewątpliwie o wyjątkowej atrakcyjności szkoły morskiej w Darłowie decydował jej zdecydowanie morski profil, który pozostając w sprzeczności z wybitnie lądowymi tradycjami dziejów Polski, poruszał w sercu każdego Polaka strunę jakiejś utajonej tęsknoty.

Lata 1998-2000

W 1998 roku statek szkolny „Franek Zubrzycki II” brał czynny udział w obchodach tysiąclecia Gdańska, zaś latem 2000 roku odbył rejs pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej na targi EXPO AM MEER do Wilhelmshaven. W roku 1999 roku powstał przy szkole także klub żeglarski „Albatros”, został on przyjęty do Koszalińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Certyfikat ISO 9001

Początek XXI wieku przyniósł szkole morskiej w Darłowie kolejny, niezwykle ważny sukces. Otóż po przeprowadzeniu auditu certyfikacyjnego, 12 stycznia 2001 roku został nadany Zespołowi Szkół Morskich w Darłowie certyfikat jakości ISO 9001.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content