http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
http://zsm.darlowo.pl/
Informacje o artykule
  • Wyświetleń: 1352
  • Autor: administrator
  • Data: 29-06-2015, 15:59
29-06-2015, 15:59

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Kategoria: Ogłoszenia

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Informacje o artykule
29-06-2015, 15:58

Uwaga

Kategoria: Informacje

Informacje o artykule
1-07-2015, 22:21

UWAGA

Kategoria: Ogłoszenia

W dniach od 3 do 8 lipca w godzinach 9:00-13:00 na terenie szkoły krawiec będzie pobierał miarę w celu uszycia dziecku munduru. Koszty umundurowania można rozłożyć na raty.

Informacje o artykule
1-07-2015, 22:19

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2015

Kategoria: Ogłoszenia

Zgodnie z treścią :

•    § 103 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.),
•    § 114 ust. 1, 1a i 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 08.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 65, poz. 400 ze zm.)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej i w sesji wiosennej 2015 r. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w sesji „poprawkowej” ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej. Prawo przystąpienia do egzaminu w sesji „poprawkowej” nie obejmuje osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.
Inaczej mówiąc - prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2015 r. przysługuje absolwentowi w sytuacji, gdy na dzień 30 czerwca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony. 

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2015 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju br. składał bezpośrednio w OKE.


POBIERZ OŚWIADCZENIE

Informacje o artykule
1-07-2015, 22:15

Nawigatorzy z 1C strzelają w dziesiątkę!

Kategoria: Wydarzenia

Nawigatorzy z 1C strzelają w dziesiątkę!


            Mimo, że koniec roku za pasem, klasa 1C wraz z wychowawczynią Justyną Grońską postanowiła spędzić poniedziałek 22.06.2015r. na zajęciach paintballowo – surwiwalowych w Jarosławcu. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z techniką strzelania z markerów, w tym do ruchomego celu. Spotkanie prowadzone było w stylu wojskowym, tzn. musztra, zasady bezpieczeństwa podczas zabawy, budowa i czyszczenie pistoletów, rozgrzewka, turniej strzelecki, rywalizacja dwóch drużyn oparta na grze i zabawie na terenie zalesionym, wyposażonym w tory przeszkód. Ćwiczenia  prowadzone były w konwencji gier strategicznych pod opieką instruktora prowadzącego.

            Wszyscy nawigatorzy stwierdzili, że wyjazd sprzyjał integracji całej klasy i koniecznie trzeba go będzie powtórzyć w przyszłym roku.

 

Informacje o artykule
30-06-2015, 13:00

Egzaminy poprawkowe

Kategoria: Ogłoszenia

EGZAMINY POPRAWKOWE – SIERPIEŃ 2015

 

25 SIERPNIA 2015 r.

 

Matematyka- Komisja - M. Szejna, K. Perka, A. Czajkowski

9.00 - MATEMATYKA  Część pisemna (90 min) klasy I i III

12.00 – MATEMATYKA Część ustna dla klas I i III

 

Język polski- Komisja – B. Balcerzak, B. Tryzna, A.Idasiak

9.00 – JĘZYK POLSKI - Część pisemna

11.00 – JĘZYK POLSKI - Część ustna

 

26 SIERPNIA 2015 r.

 

Matematyka- Komisja - M. Kopiński, K. Perka, A. Czajkowski

9.00 – MATEMATYKA – Część pisemna klasy II i IV

12.00 – MATEMATYKA – Część ustna klasy II i IV

 

Astronawigacja -  Komisja – B. Balcerzak, J. Rygiel, H. Noworolnik

9.00 – Astronawigacja – Część teoretyczna

11.00 – Astronawigacja – Część praktyczna

Informacje o artykule
25-06-2015, 13:30

Uwaga

Kategoria: ---

Egzamin z OZE i Termowizji 

odbędzie się 26.06.2015r. (piątek) o godz. 8.00 w sali 43.
 

Informacje o artykule
22-06-2015, 21:19

Bezpieczna Woda

Kategoria: Ogłoszenia

Informacje o artykule
21-06-2015, 22:33

Zajęcia IT

Kategoria: Wydarzenia

Zajęcia IT

 

W czerwcu uczniowie klas pierwszych brali udział w kursach bezpieczeństwa morskiego.

Informacje o artykule
19-06-2015, 15:36

Uwaga

Kategoria: Ogłoszenia

Egzamin na podwyższenie oceny z matematyki –

 Poniedziałek, 22 czerwca 2015 r. – godz. 8:00 w Sali 31

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Mirosław Kopiński

Egzaminatorzy – Kamila Perka i Piotr Jaźwiński

 

Egzamin na podwyższenie oceny z astronawigacji –

 Wtorek, 23 czerwca 2015 r. –godz. 12:00 w Sali 21

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Bogdan Balcerzak

Egzaminatorzy – Jacek Rygiel i Łukasz Głodowski

Poprzednia Następna