Informacje o szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Szkoła na podbudowie szkoły podstawowej, w której cykl kształcenia trwa 4 lata. Od 2020 liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Kształcenie prowadzone jest na dwóch profilach humanistyczno-medialnym i przyrodniczym, od 2022 planowane jest uruchomienie klasy mistrzostwa sportowego.
Liceum posiada bogate zaplecze i bazę dydaktyczną. Szkoła przygotowana jest do prowadzenia zajęć zarówno stacjonarnych jak i zdalnych. Staramy się rozwijać pasję wśród naszych uczniów i jak najlepiej przygotować i ich do zdania egzaminu maturalnego i podjęcia dalszej edukacji na uczelniach wyższych.
Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: teatralne, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content