Dokumenty Szkoły

Statut Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
Statut Liceum Ogólnokształcącego
Statut Technikum Morskiego
Statut Szkoły Branżowej
Procedura wdrażania innowacji pedagogicznej
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
Rada Pedagogiczna
Procedura organizacji wycieczek szkolnych
Ceremoniał
Program wychowawczo – profilaktyczny 
Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin Internatu Zespołu Szkół Morskich wraz z procedurami
Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego
Regulamin uzyskiwania zwolnienia z drugiego języka obcego
Regulamin Statku Szkolnego
Regulamin Warsztatów Szkolnych
Regulamin Prywatnych Praktyk Zawodowych
Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego
Regulamin Umundurowania
Regulamin użytkowania szafek szkolnych ZSM w Darłowie
Skreślenie z listy uczniów
Zadania kadry kierowniczej
Zasady usprawiedliwiania nieobecności
Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
Regulamin realizacji 1 godziny wychowania fizycznego w formie fakultetu
Kalendarz roku szkolnego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykaz podręczników – Technikum Morskie
Wykaz podręczników – Liceum Ogólnokształcące
Wykaz podręczników – Szkoła Branżowa
Certyfikat ISO w języku polskim
Certyfikat ISO w języku angielskim
Godziny dostępności nauczycieli ZSM
Zwolnienia cykliczne – podanie
Do odczytania plików w formacie PDF potrzebny jest program adobe reader

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content