Kierunki Kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA HUMANISTYCZNO – MEDIALNA
Przedmioty rozszerzone: język polski ,wiedza o społeczeństwie, język angielski
Przedmioty dodatkowe: seminarium dziennikarskie, warsztaty teatralne
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski
Atuty klasy: Jest to klasa dla osób kreatywnych, które chcą spróbować swoich sił w dziennikarstwie. Obok kształcenia humanistycznego, będzie można rozwinąć zainteresowania prasą, radiem i telewizją. Udział w wykładach, warsztatach teatralnych, poetyckich i filmowych. Udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej Kino Szkoła. Profil polecany dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, socjologia, kulturoznawstwo, produkcja medialna, filmi multimedia.

KLASA PRZYRODNICZA
Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
Przedmioty dodatkowe: seminarium kryminalistyczne
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski
Atuty klasy: Jest to klasa polecana dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach medycznych, pedagogicznych i przyrodniczych: ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, turystyka i rekreacja, biotechnologia, bioinżynieria, geodezja. Lekcje biologii i chemii prowadzone będą z wykorzystaniem tablic interaktywnych i metod doświadczalnych.

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – specjalność piłka siatkowa
Przedmioty rozszerzone:
biologia, język angielski
Przedmioty dodatkowe:
dodatkowe godziny zajęć sportowych, obozy zimowe i letnie
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji:
język polski, matematyka, biologia, język angielski
Atuty klasy:
Jest to klasa polecana dla młodzieży aktywnej, która swoją przyszłość wiąże z karierą sportową lub studiami na kierunkach związanych z wychowaniem fizycznym, turystyką i rekreacją. W trakcie nauki uczniowie będą łączyć zajęcia ogólnokształcące z treningami sportowymi (minimum 16 godzin tygodniowo). Zajęcia sportowe będą prowadzili wykwalifikowani trenerzy. Szkoła nawiązała współpracę z Klubem Sportowym MW Stocznia Darłowo, uczniowie będą realizowali program zatwierdzony przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Uczniowie wezmą udział w obozach sportowych i zawodach i turniejach na terenie całego kraju. Kandydaci zobowiązani są do udziału w próbie sprawności fizycznej (zaplanowana na 10 czerwca)

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content