Technik nawigator morski

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na statku szkolnym, uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, zdobywają patent żeglarza. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego. Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik nawigator morski będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik nawigator morski, uzyskania świadectwa marynarza wachtowego. Uczniowie otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik nawigator morski powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– pełnienia wacht morskich i portowych na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym
(w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej)
– pełnienia wacht morskich i portowych na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
(w żegludze krajowej)
– planowania podróży statku w żegludze krajowej
– prowadzenia nawigacji i manewrowania statkiem w żegludze krajowej
– planowania i przeprowadzania operacji przeładunkowych oraz mocowania ładunków na statku
– kontrolowania oraz utrzymywania wymaganych warunków w pomieszczeniach ładunkowych statku
– prowadzenia obliczeń stateczności i wytrzymałości;
– realizowania przewozów pasażerskich zgodnie z obowiązującymi procedurami
– prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z nawigacją, postojem w porcie, przewozem ładunków i eksploatacją statku oraz wypadkami morskimi
– planowania wydatków i zaopatrzenia statku oraz sporządzania zamówień i rozliczeń finansowych
– kierowania załogą statku
– wykonywania i nadzorowania prac pokładowych oraz konserwacji urządzeń i wyposażenia pokładowego
– planowania prac remontowych na statku

BEZPŁATNE MUNDURY

JĘZYKI DODATKOWE – JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK NIEMIECKI

DODATKOWE KURSY – NP. KURS SPAWACZA, KURS ŻEGLARSKI, KURS MOTOROWODNY

W 5 KLASIE DLA WSZYSTKICH KURS ARPA I GMDSS

DLA CHĘTNYCH WARIANT JĘZYKOWYWARIANT STRAŻY GRANICZNEJ

Szkoła współpracuje z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie).

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content