Wariant wojskowy

WARIANT WOJSKOWY

We współpracy z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Uczniowie będą brali udział w zajęciach wiedzy wojskowej. W programie klasy przewidziane są zajęcia samoobrony, musztry, zajęcia na najnowocześniejszych symulatorach będących na wyposażeniu Centrum. Proponujemy tez udział w obozach wojskowych. Chętni mogą brać udział w kursach motorowodnych, żeglarskich i kursach spawacza.

Absolwent, który ukończy naukę w klasie wojskowej będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik mechanik okrętowy, uzyskania świadectwa motorzysty. Uczniowie otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów.

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na statku szkolnym, uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, zdobywają patent żeglarza. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale maszynowym oraz w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych u armatorów.

BEZPŁATNE MUNDURY

JĘZYK ROZSZERZONY – JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYKI DODATKOWE – JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK NIEMIECKI

DODATKOWE KURSY – NP. KURS SPAWACZA, KURS ŻEGLARSKI, KURS MOTOROWODNY

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content