Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien umieć:
– stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
– korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
– stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
– fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
– posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego
i branżowego,
– organizować pracę w zakładzie hotelarskim,
– organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta,
– organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy,
– organizować usługi turystyczne i rekreacyjne,
– wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
– współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
– prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,
– postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
– stosować przepisy ochrony środowiska,
– stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe,
– doskonalić permanentnie swoje kwalifikacje zawodowe.

Technik Hotelarstwa to bardzo wysoko ceniony kierunek na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Po uzyskani tytułu technika otwierają się możliwości pracy w wielu placówkach hotelarskich na całym świecie m.in. hotele, motele, domy wypoczynkowe, biura turystyczne, administracja samorządowa, sanatoria, schroniska itp.
Wiedza zdobyta podczas nauki w naszej szkole przybliży Ci możliwość zdobycia interesującej pracy na ogromnym rynku usług hotelarskich. Szkoła oferuję naukę języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

– BEZPŁATNE MUNDURY

–MOŻLIWOŚĆ DODATKOWYCH SZKOLEŃ NP. KURS BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

– W KLASIE 5 DLA WSZYSTKICH KURS BARMAŃSKI

– MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYK I STAŻY W HOTELACH, NA PROMACH PASAŻERSKICH, PRAKTYKI ZAGRANICZNE

JĘZYKI DODATKOWE – JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK NIEMIECKI

DLA CHĘTNYCH PRZYGOTOWALIŚMY WARIANT JĘZYKOWY/LINGWISTYCZNY

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content