Technik mechanik okrętowy

TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na statku szkolnym, uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, zdobywają patent żeglarza. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale maszynowym oraz w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych u armatorów. Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik mechanik okrętowy  będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik mechanik okrętowy, uzyskania świadectwa motorzysty. Uczniowie otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy zostanie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– obsługi i wykonywania podstawowych remontów maszyn, urządzeń i systemów okrętowych
– pełnienia wachty maszynowej
– udziału w prowadzonych przez załogę statku akcjach ratunkowych i ratowniczych
– kontrolowania przestrzegania przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskich, instytucji klasyfikacyjnych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

BEZPŁATNE MUNDURY

JĘZYKI DODATKOWE – JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK NIEMIECKI

W 5 KLASIE DLA WSZYSTKICH KURS SPAWACZA

DODATKOWE KURSY –  KURS ŻEGLARSKI, KURS MOTOROWODNY, KURS ELEKTRYCZNY

DLA CHĘTNYCH PRZYGOTOWALIŚMY WARIANT WOJSKOWY LUB WARIANT JĘZYKOWY

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content