Wariant straż graniczna

WARIANT STRAŻ GRANICZNA

Klasa Straży Granicznej w zawodzie technik nawigator morski. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. W trakcie zajęć zapoznają się z historią, strukturą i funkcjonowaniem formacji. W czasie całego cyklu szkolenia planowana jest organizacja kursów dla młodzieży między innymi kursu motorowodnego, kursu samoobrony, czy zajęć strzeleckich.. Uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach do ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
Absolwent, który ukończy naukę będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik nawigator morski, uzyskania świadectwa marynarza wachtowego. Uczniowie otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów. Uczniowie w trakcie nauki będą przygotowywani do przejścia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Straży Granicznej.

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na statku szkolnym, uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych, zdobywają patent żeglarza. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale pokładowym.

BEZPŁATNE MUNDURY

JĘZYK ROZSZERZONY – JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYKI DODATKOWE – JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK NIEMIECKI

DODATKOWE KURSY – NP. KURS SPAWACZA, KURS ŻEGLARSKI, KURS MOTOROWODNY

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content