Wariant językowy/lingwistyczny

PANEL JĘZYKOWY/ LINGWISTYCZNY

Zainteresowani uczniowie mogą wybrać, do podstawowego profilu kształcenia dodatkowy wariant językowy (język angielski). Uczniowie przygotowani są w trakcie nauki w Technikum do egzaminu na certyfikat z języka angielskiego The European Language Certificates na poziomie B1/B2

Wszystkie godziny służą realizacji jednolitego programu autorskiego

Dla uczniów przygotowaliśmy:

  • materiały dodatkowe realizowane na lekcjach
  • treningowe materiały egzaminacyjne
  • pracownia językowa
  • możliwość udziału w zagranicznych stażach i praktykach (dla chętnych)
  • egzamin próbny w czwartym roku nauki

Jako drugi język kształcenia uczniowie wybierają język niemiecki lub język hiszpański.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content