„Aktywna Tablica” w Morskiej

Od października 2021 w Zespole Szkół Morskich realizowany jest projekt w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.
W ramach realizacji projektu w szkole powołano szkolnego koordynatora oraz zespół nauczycieli, który współpracuje z dyrektorem w ramach wdrażania TIK. Szkoła zaangażowała się także w projekt „Lekcja Enter”. W ramach działań zakupiono trzy monitory interaktywne. Monitory spełniają bardzo ważną rolę w procesie edukacji. Za ich pomocą można zaprezentować młodzieży różne treści, ilustracje, filmy, czy ciekawe aplikacje, które z pewnością usprawnią proces edukacyjny. Narzędzia można wykorzystywać zarówno w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content