INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

OKE w Poznaniu przypomina, że w 2021 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotów terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną. Oświadczenie dostarcza do sekretariatu lub wysyła na mail szkoły zespolszkolmorskich@gmail.com Absolwenci, którzy składali deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) – zgodnie z deklaracją ostateczną – składają bezpośrednio do Dyrektora Komisji (nie później niż do 12 lipca 2021 r.).Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu). Szczegóły na stronie https://www.oke.poznan.pl/index.php

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content