Aktywny Samorząd Uczniowski

„Samorząd to właśnie praca, żeby jednakowo działo się wszystkim , którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.” – Janusz Korczak

Od słów polskiego pedagoga zostały rozpoczęte prace Samorządu Uczniowskiego nad nowym regulaminem w ramach kursu „Aktywny Samorząd Uczniowski” zorganizowanego przez CEO.

Najpierw uczniowie zapoznali się z podstawą prawną Ustawą O systemie Oświaty oraz Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniach MEN, a następnie sami pisali i wypowiadali się na temat zaangażowania się w życie szkoły. Plutonowi okazali się wspaniałymi oratorami i prace trwały nieco dłużej niż było zaplanowane. Następne spotkanie w listopadzie!

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content