Budowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie ZSM w Darłowie

W dniu 12 września z inicjatywy Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego w Zespole Szkół Morskich doszło do spotkania, na którym przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące przygotowywanego projektu „Budowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie”. W trakcie spotkania zebranym przedstawiono założenia projektowe. Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi dotyczące realizacji przedsięwzięcia, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu dokumentacji projektowej. Powiat Sławieński planuje pozyskanie środków  w ramach operacji 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.12

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content