„Inny świat”

Dziś maturzyści mieli okazję wysłuchać wykładu profesora Tadeusza Sucharskiego na temat dzieła Gustawa Herlinga – Grudzińskiego zatytułowanego „Inny świat”. Pan profesor jest wykładowcą Akademii Pomorskiej w Słupsku – badaczem literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku.  Interesuje się zwłaszcza doświadczeniem totalitaryzmu i relacjami polsko-rosyjskimi odzwierciedlonymi w literaturze. Bada także relacje polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie. Uczestniczył w pracach interdyscyplinarnego zespołu badawczego opracowującego Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Jest członkiem International Dostoevsky Society. Spotkanie zorganizowała p. Alicja Balcerzak.

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich

Skip to content